Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR


Ekonomie

Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR

Jméno a příjmení autora:

Štefan Samson

Rok:
2008
Číslo:
3
Strany:
39 - 50
Klíčová slova:
foreign trade, territorial structure of foreign trade, export, import, foreign trade turnover, balance of foreign trade
DOI (& full text):
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk