Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu


Ekonomie

Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu

Z celé řady dílčích tematických a regionálních operačních programů, ze kterých strukturální fondy Evropské unie sestávají, se podnikatelského prostředí nejtěsněji dotýká operační program Podnikání a inovace. Operační program Podnikání a inovace nabízí finanční pomoc ve formě dotací, úvěrů a záruk podnikatelským subjektům bez ohledu na to, zda poskytnutá podpora plyne prostřednictvím podpořených podnikatelských projektů do zaostalého či rozvinutého regionu.
Jméno a příjmení autora:

Kateřina Felixová

Rok:
2012
Ročník:
15
Číslo:
1
Strany:
17 - 27
Klíčová slova:
regional development, regional policy, regional disparities, European Union, structural funds, operational programme, operational programme Enterprise and Innovation , business support, small and middle business, intensive government support of regions
DOI (& full text):
Anotace:
The paper focuses on the use of financial sources from structural funds of European Union and with the focus on the operation programme of Entrepreneurship and Innovation in the context of the…více
The paper focuses on the use of financial sources from structural funds of European Union and with the focus on the operation programme of Entrepreneurship and Innovation in the context of the regional development support in the troubled regions. The intensity of the absorption of the entrepreneurial support is analysed according to the criteria set by the government and according to the troubled areas given by the individual regions of the Czech Republic. Whereas the regions supported by the government are given centrally within the Strategy of the regional development of the Czech Republic. The regional level of the troubled areas is set ad hoc. Thus one of the crucial issues of this paper is to find potential preferences of the local authorities when deciding about the applications for the entrepreneur subsidies, loans and guaranties. The detailed analysis focuses on subsidies as the only non-profit form of the support. Further question is whether the regions with the intense government support get enough subsidies from entrepreneurial bodies in comparison with other (non-troubled) areas in the Czech Republic.
The key documents for the research were the lists of recipients of subsidies in the first half of programme term 2007–2013 published by the CzechInvest agency. In total there are more than three thousand approved projects. The analysis covered only those businesses which received the subsidies. This research sample comprised of almost fifteen hundred subjects. Given the fact that the Czech Ministry of Trade and Industry publishes the location exclusively on the regional level it was necessary to add the information about the municipality or the place of the business which received the subsidy, to the list of recipients of the subsidies. It was necessary to define the concerned areas on the district level or territorial areas of municipalities with extended competencies or territorial units of municipalities chartered by town halls. The data about municipalities was found in the trade register for each subsidised project separately. The relevant data concerning the research were found in the researcher’s database.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk