Determinanty prínosu outsourcovania služieb vo verejnom sektore


Ekonomika a management

Determinanty prínosu outsourcovania služieb vo verejnom sektore

Najčastejšie uplatňovanou formou privatizácie, chápanej v širšom kontexte ako vytvorenie pluralitného systému vlastníckych foriem pri realizácii funkcií štátu v ekonomike fungujúceho na báze konkurencieschopnosti [13], [57], [32] je kontrahovanie a v rámci neho outsourcovanie služieb financovaných úplne, či čiastočne z verejných zdrojov [17], [19]. Zámerne neuvádzame zjednodušene verejných služieb, pretože chápanie problému kontrahovania služieb vo verejnom sektore sa nevzťahuje len na verejné služby (svojou ekonomickou podstatou kolektívne statky), ale aj na pomocné, či vnútorné služby vo verejných organizáciách – outsourcovanie.
Jméno a příjmení autora:

Beáta Mikušová Meričková, Zuzana Vozárová

Rok:
2012
Ročník:
15
Číslo:
3
Strany:
63 - 75
Klíčová slova:
Outsourcing services in public sector. Contract management. Outsourcing performance. Principal-agent theory. Explanatory model of outsourcing performance
DOI (& full text):
Anotace:
The public sector efficiency can be understood as the systematic rational decision about the public policy goals and the arrangements of its obtaining. Demonopolisation of public service production…více
The public sector efficiency can be understood as the systematic rational decision about the public policy goals and the arrangements of its obtaining. Demonopolisation of public service production and the alternative service delivering arrangements in public sector can be marked as the one of conditions of such decision. Outsourcing services in public sector with is one of the most prevalent types of the alternative service delivering arrangements. To put outsourcing in perspective, it is necessary to consider pros and cons of internal and external forms of delivery. Concerning the positive potential of outsourcing, the relevant literature proposes that outsourcing may, but need not, improve individual choice, cost-effectiveness and the quality of delivery, equity and to some extend also expenditure control. On the other hand, many authors provide important arguments describing weak points of outsourcing and some risks connected with outsourcing services in public sector. The main reason, why outsourcing does not produce the expected results and even creates perverse effects in effectiveness and quality of outsourced services, is the improper implementation of contract management. This paper seeks to answer the question what factors account for success in outsourcing services in public sector by developing a explanatory model ofoutsourcing performance dependent on selected factor connected with contract management such as competition, ex ante evaluation of external supplier, contract monitoring, contract duration, contract payment and test it empirically. This study uses a quantitative approach to investigate the research question and analyze the original collected survey data from own research supported by the Czech Science Foundation GACR under the contract No. P403/10/1892: Optimizing outsourcing in the public sector and by Matej Bel Univerzity Grant Agency under the contract No.UGA I-11-001-02.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk