Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace


Ekonomie

Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace

Prohlubující se globální ekonomická integrace, globální formy vládnutí a globální, vzájemně propojené sociální a environmentální rozvoj bývají často souhrnně označovány pojmem „globalizace“. V závislosti na individuálních preferencích žurnalistů nebo výzkumných pracovníků může být pojem „globalizace“ rozšířen o další významy, mezi něž patří zejména rostoucí vzájemné propojení trhů, omezování národní suverenity transnacionálními hráči, transformace národních ekonomik, rozšiřování nerovností a disparit, vyšší úroveň zapojení tzv. „vynořujících se“ trhů do mezinárodních finančních toků apod.
Jméno a příjmení autora:

Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Šárka Laboutková

Rok:
2013
Ročník:
16
Číslo:
2
Strany:
10 - 21
Klíčová slova:
developed countries, developing countries, Inequality-adjusted Human Development Index, institutional quality, KOF Globalization Index
DOI (& full text):
Anotace:
Increased global economic integration, global forms of governance, globally inter-linked social and environmental developments are often referred to as “globalization”. The requirements of life…více
Increased global economic integration, global forms of governance, globally inter-linked social and environmental developments are often referred to as “globalization”. The requirements of life standards and qualities, such as the right to an adequate/healthy environment, the importance of integrating the social equity into environmental policies, and the critical importance of public participation and official accountability are stressed with increasing frequency and pressure. It seems obvious now, the urgent global challenges of sustainability and equity must be addressed together. The target of this article is to prove the dependency between globalization and human development. The first part provides the methodology of measuring overall globalization with emphasis on the KOF Index of Globalization 2007. The Index of Globalization includes economic, social, and political contexts. The second part introduces one of the parameters of institutional quality – HDI (or rather IHDI as the real indicator of the level of human development) and its methodology. The Inequality-adjusted Human Development Index combines three dimensions: A long and healthy life, access to knowledge, and a decent standard of living. The third part compares indices and scores together, analyzes them, and confirms or refutes the empirical relationships between the Index of Globalization and its parts and the Inequality-adjusted Human Development Index. It is possible to conclude from the results achieved in the study that globalization remains primarily, a very strong and powerful economic phenomenon. But spurring growth rates and reducing poverty in countries with poor institutions cannot be done simply by globalizing their economies. The research provides data and conclusions with a potential to identify such policies at national and global level that could satisfactorily solve some of the most poignant problems of globalization and human development.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk