Analýza príjmovej diferenciácie mužov a žien na Slovensku


Ekonomie

Analýza príjmovej diferenciácie mužov a žien na Slovensku

V súčasnej dobe sa nie len v rozvinutých ale aj rozvojových krajinách kladie veľký dôraz na to, aby všetky ľudské bytosti mali právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. No aj napriek tejto snahe existujú v jednotlivých krajinách vo väčšej či menšej miere rôzne druhy rodovej nerovnosti. Rodová nerovnosť je viazaná na rozdiely medzi ženami a mužmi, ktoré sú spôsobené ich reálnymi moÏnosťami, konkrétnou mierou zapojenia, či aktívnej účasti na spoločenskom a verejnom živote.
Jméno a příjmení autora:

Alena Tartaľová, Tatiana Sovičová

Rok:
2013
Ročník:
16
Číslo:
2
Strany:
54 - 65
Klíčová slova:
gender inequality, gender income gap, empirical data, probability, distribution
DOI (& full text):
Anotace:
Gender inequality, especially gender inequality of incomes is at present times very monitored and discussed problem. The recognition of gender inequality degree has big social, as well as economic…více

Gender inequality, especially gender inequality of incomes is at present times very monitored and discussed problem. The recognition of gender inequality degree has big social, as well as economic importance. The theoretical and the methodological part of this work provides an overview of gender inequality, current problems of gender inequality in Slovakia and the European Union. It also defines the term and the causes of gender income gap and describes methods for its measurement. In analyzing the income from EU SILC data from the years 2005–2009, we concluded that there are significant difference sbetween them. The conclusion we have reached on the basis of statistical procedure. The first one was the comparison and verification of the probability distribution of income between men and women with descriptive characteristics and graphical tools, and another verification is based on the Kolmogorov-Smirnov test. All of these indicators indicated that income distribution of income for men and women not followed the same probabilitydistribution in all analyzed years 2005–2009, and the distribution of income of the women were in each year over income distribution between men shifted more to the left, which
means that the total income of women has always been in lower levels. In this arcticle also the calculation and development description of the particular values of the relative income gap between men and women in basic quantiles can be found.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk