| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

Zdroje a meze racionality opčního obchodování

Jan Vlachý

Blackův-Scholesův model se stal záhy po své publikaci v roce 1973 synonymem racionální vědecké metody ve financích. Figuruje v učebnicích, byla za něj udělena Nobelova cena a patří mezi nejcitovanější články v ekonomii vůbec. Od té doby vzniklo obrovské množství různých analytických vzorců, z nichž většina se odkazuje na tento jediný.
more

A Suggestion about Potentialities for the SWOT Analysis’s Development Concerning Threats

Ognyan Simeonov, Maya Lambovska

Since its elaboration during sixties of the last century till now, the SWOT analysis has always had the reputation of one of the most popular managerial instruments. Philosophy, underlain in the analysis’s model, has the major contribution to this image. It (the philosophy) requires that the organization’s future should be subjected to two types of evaluations – internal evaluation, comprising strengths and weaknesses of the organization, and external one, comprising opportunities and threats of the organization’s environment.
more

Předchůdci neoklasické ekonomie

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková

more

?
NAPOVEDA
reguired
Language