| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

ESTIMATION OF INTERNATIONAL TAX PLANNING IMPACT ON CORPORATE TAX GAP IN THE CZECH REPUBLIC

Lukáš Moravec, Jan Rohan, Jana Hinke

The issue of base erosion and profit shifting (BEPS) caused by multinational companies is a potential important impediment to tax collections. Because tax planning schemes utilized gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or no-tax jurisdiction where there is insufficient of no economic activity (Hines, 2014; OECD, 2017). The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) has estimated the general annual revenue loss of USD 100 to 240 billion due to the BEPS OECD (2017). Dharmapala and Riedel (2013) focused on tax motivated income shifting between parent companies and their affiliates. The parent companies have almost 60% affiliates established in low-tax jurisdictions. It resulted in profit shifting from the high-tax parent companies’ jurisdictions to the low-tax affiliates’ jurisdictions where the profit is taxed with the lower tax rate.
more

Vybrané aspekty kauzality daňové incidence

Ladislav Hájek, Eva Hamplová, Pavel Jedlička, Jaroslav Kovárník

Daň je charakterizována jako povinná, zákonem určená, neúčelová, neekvivalentní a pravidelná platba do veřejného rozpočtu. V souvislosti s daňovou problematikou se řeší nejčastěji otázky daňové zátěže, daňových sazeb apod., ale tento příspěvek se zaměřuje na jinou problematiku zdanění. Příspěvek vychází především z dat získaných v pilotním průzkumu projektu „Kauzality daňové incidence – základní východiska“, v rámci kterého byly mimo jiné respondentům pokládány otázky na spravedlnost zdanění a znalost daňové problematiky. Autoři v tomto příspěvku uvádí výsledky získané během dotazníkového šetření.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language