| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

MULTIDIMENSIONAL CREDIBILITY MODEL AND ITS APPLICATION

Viera Pacáková, Erik Šoltés, Bohdan Linda

A huge expansion of a competitive insurance market forms part of the transition process in the former Socialist countries. New international trends in securing its financial stability and new types of risk demand a high-powered development of actuarial science and its application in insurance practice.
more

Spôsob permanentnej úpravy výšky poistného v neživotnom poistení

Ján Gogola

Na určovanie poistného v neživotnom poistení neexistuje univerzálna metóda ani metodika. Spôsoby výpočtu jednotlivých poisťovní sa v technike kalkulovania poistného viac či menej líšia. Pri kalkulácii poistného sa vychádza buď z prognózovania celkového poistného v uvažovanej tarifnej skupine za určité poistné obdobie (najčastejšie jeden rok), alebo z prognózovania ukazovateľov, pomocou ktorých možno poistné vyjadriť.
more

Kredibilný odhad škodovej frekvencie

Viera Pacáková, Erik Šoltés, Tatiana Šoltésová

more

?
NAPOVEDA
reguired
Language