| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

INFLUENCE OF SECURITY AND TRUST ON ELECTRONIC BANKING ADOPTION IN SLOVAKIA

Martin Vejačka, Tomáš Štofa

The rapid development of information and communication technologies (ICT) in recent years has brought major changes in many areas of the economy and even created its new sectors. Rising complexity of technological and heterogeneity of technological infrastructure and their applications contributed to changes in every business area (Voříšek et al., 2015). New opportunities to sell products and provide services arose in the electronic environment. Customers routinely buy in e-shops and electronic banking became a very important form of banking services usage in last two decades.
more

MANAGEMENT OF BUSINESS INFORMATICS MODEL – PRINCIPLES AND PRACTICES

Jiří Voříšek, Jan Pour, Alena Buchalcevová

This paper describes the characteristics and principles of the MBI (Management of Business Informatics) model developed at the Department of Information Technologies, University of Economics in Prague. The aim of the MBI model is to offer IT professionals in charge of information technology management in organizations a comprehensive methodological support based on industry best practices.
more

Competitive intelligence v malých a středních podnicích

Zdeněk Molnár, Jindřich Střelka

Top management firem všech velikostí se během posledních dvou dekád potýká se změnou paradigmatu v přístupu ke strategickému řízení. Hlavním důvodem těchto změn je zvýšená dynamika a turbulence tržního prostředí, která je důsledkem globalizace a technologického pokroku. Tato dynamika vytváří stavy, kdy je velmi obtížné predikovat budoucí vývoj na jednotlivých trzích, což způsobuje manažerům komplikace při vytváření vhodných konkurenčních strategií. K tomu, abychom dokázali změny v konkurenčním prostředí organizace identifikovat, nám slouží Competitive Intelligence (dále CI).
more

Identification of Data Content Based on Measurement of Quality of Performance

Stanislava Šimonová

Increasing the quality of production belongs to management goals of every single business, whether production means products or services providing. Better quality of production results in, for example, gaining competitive advantage on the market, effective territorial management, returning customer, and citizen satisfied with public administration services and others.
more

User Testing of Language Educational Portals

Miloslava Černá, Petra Poulová

more
|< < 1 2 >|

?
NAPOVEDA
reguired
Language