| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

THE INTEGRATIVE MANAGEMENT MODEL FOR RESTRUCTURING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME)

Andrius Tamošiūnas

Restructuring processes are continuous in market economies. Technological progress, diffusion of innovations results in market disruptions and convergences. The latter create new markets and value networks, impact the scope and scale of consumption and related businesses changing the nature of competition and market dynamics. Such evolution affects all sectors of economic systems including processes of integration and globalization, causing enterprises to restructure in order to maintain or strengthen their market position.
more

Internal Communication in the Small and Medium Sized Enterprises

Jana Holá

Every company needs sufficient information from its surroundings to survive in a highly competitive market. Information from micro and macro surroundings helps fulfil the company’s targets. According to the market information the company analyses the market opportunities and threats and considers all the possibilities to determinate the company’s strategy. On the other hand, the information from the company to the market ensures the success of the company’s products or services on the market.
more

Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání

Petra Taušl Procházková

Malé a střední podnikání (MSP) je specifické řadou problematických oblastí, které toto podnikání doprovází už od jeho počátku. Například Jáč, Rydvalová a Žižka [11, str. 18–19] definují dvě základní příčiny problémů podnikání MSP. Jedná se o: – všeobecné (externí) příčiny – např. nepříznivý ekonomický vývoj, inflace, omezený přístup ke kapitálu, administrativní předpisy, – subjektivní (interní) příčiny – např. nedostatek zkušeností, odborného vzdělání, podcenění výrobní, obchodní strategie, přehnaná optimistická představa o velikosti trhu, nedostatečné řízení personálu, nedostatek odvahy.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language