| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ROMANIAN BANKING SYSTEM

Vasile Dinu, Mariana Bunea

In the 1970s, Milton Friedman has claimed that: “the only social responsibility of a company is the use of its resources together with the engagement in businesses that are meant to increase the profits, maintaining the rules of the game. This means to engage into an open and free competition, without any abuse or fraud.” And this is how, starting from the 70s, the “rules of the game” were known in business and the responsibility that triggers the community, a responsibility that the companies fully acknowledge and embrace. The corporate social responsibility (CSR) deals with strategies used by companies to develop their business in an ethical way, to respect the relation with the other members of the society. CSR can involve a range of partnerships with the local communities, investments with a real social impact of the corporations (education, art, and environmental protection), the development of the relations of the companies with the clients, employees and their families.
more

Environmental Performance And Responsible Corporate Governance: An Empirical Note

Voicu D. Dragomir

Incorporating eco-sustainability criteria into the corporate agenda means assigning the natural environment such attributes as power, legitimacy, urgency and proximity. The complexity and interconnectedness of global ecosystems make it difficult for managers to determine specific impacts on these systems; but that is only an excuse for trivial sustainability reporting and dubious triple-bottom-line assessments. And it is the very relationship between accountability in the form of disclosure and ‘shareholder value’ that has kept the business-case controversy alive.
more

Rizika odhadu úspěšnosti investice při alternativním scénáři vývoje ekonomiky

Ivan Jáč

Investiční činnost je v podnikové praxi považována za rozhodující prvek akcelerace ekonomického rozvoje firmy ve všech jejích formách. Současné podmínky pro plánování investičních akcí nejsou vůbec jednoduché a poslední roky končící první dekády 2. tisíciletí přinesly do těchto procesů další prvky nejen nejistoty, ostatně to je pro investování symptomatické téměř vždy, ale byly nastoleny i nové a dlužno říci nečekané skutečnosti, jako např. poruchy na světových finančních trzích s dopady do téměř všech ekonomik světa, vyjma snad skupiny BRICS, kurzové výkyvy a v neposlední době i dluhové krize rozkolísávající i dosud stabilní ekonomiky.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language