| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

MANAGEMENT PRACTICES IN AREA OF HUMAN RESOURCES AND MONITORING RESULTS AS DETERMINANTS OF SME’S SUCCESS IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC

Krzysztof Łobos, Vojtěch Malátek, Mirosława Szewczyk

Towards the end of the 1980s, all the countries of the former socialist bloc had to wrestle with structural and systemic problems. At the moment of entering the period of transformations, Poland and Czechoslovakia were characterized by different conditions, among others, GDP per capita, the range of macroeconomic imbalance, inflation rate, indebtedness, or the share of the private sector. In Poland, private ownership dominated in agriculture, while in trade and service its share was significant. On the other hand, as regards Czechoslovakia, private ownership was scarce. The 1990s saw far-reaching systemic changes going on both in Poland and Czechoslovakia (and following the split of the latter – the Czech Republic). Privatization of enterprises was the fundamental part of the economic reforms program implemented in both countries. The introduction of free market principles, the influx of foreign investment and restructuring actions, undoubtedly influenced the change in the way enterprises functioned in the market. At present, small and mediumsized enterprises are of the key importance to the economic development of Poland and the Czech Republic.
more

Rizika odhadu úspěšnosti investice při alternativním scénáři vývoje ekonomiky

Ivan Jáč

Investiční činnost je v podnikové praxi považována za rozhodující prvek akcelerace ekonomického rozvoje firmy ve všech jejích formách. Současné podmínky pro plánování investičních akcí nejsou vůbec jednoduché a poslední roky končící první dekády 2. tisíciletí přinesly do těchto procesů další prvky nejen nejistoty, ostatně to je pro investování symptomatické téměř vždy, ale byly nastoleny i nové a dlužno říci nečekané skutečnosti, jako např. poruchy na světových finančních trzích s dopady do téměř všech ekonomik světa, vyjma snad skupiny BRICS, kurzové výkyvy a v neposlední době i dluhové krize rozkolísávající i dosud stabilní ekonomiky.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language