| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC DETERMINANTS ON SELF-PERCEIVED HEALTH

Pavla Jindrová, Viera Labudová

The World Health Organisation (WHO, 1946) defines health as ‘a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’. Good health is not only of value to the individual as a major determinant of quality of life, well-being and social participation, but it also contributes to general social and economic growth. Good health is a key aspect of people’s well-being and enhances opportunities to participate in the labour market and to benefit from economic and employment growth. People with poor physical or mental health are less likely to work and more likely to be unemployed than people in better health. The relationship also works the other way around: people with higher level of education and higher income tend to be in better health and live longer than those with lower level of education and income (OECD, 2015).
more

Analýza príjmovej diferenciácie mužov a žien na Slovensku

Alena Tartaľová, Tatiana Sovičová

V súčasnej dobe sa nie len v rozvinutých ale aj rozvojových krajinách kladie veľký dôraz na to, aby všetky ľudské bytosti mali právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. No aj napriek tejto snahe existujú v jednotlivých krajinách vo väčšej či menšej miere rôzne druhy rodovej nerovnosti. Rodová nerovnosť je viazaná na rozdiely medzi ženami a mužmi, ktoré sú spôsobené ich reálnymi moÏnosťami, konkrétnou mierou zapojenia, či aktívnej účasti na spoločenskom a verejnom živote.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language