| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

ENVIRONMENTÁLNA KUZNETSOVA KRIVKA A POZÍCIA SLOVENSKA A ČESKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII

Tomáš Želinský

Model pôvodnej Kuznetsovej invertovanej U-krivky popisoval vzťah medzi nerovnosťou rozdeľovania príjmov a úrovňou príjmov. Základy modelu boli položené v Kuznetsovom článku, v ktorom analyzoval vzťah medzi demografickými zmenami a industrializáciou na jednej strane a rozdelením príjmov krajiny na strane druhej.
more

Environmental Kuznets Curve – A Tie between Environmental Quality and Economic Prosperity

Jiří Mazurek

In 1954 Simon Kuznets, an American economist of Russian origin and 1971 Nobel laureate, suggested a following idea: as per capita income in a given country increases, income unequality also increases, but after some turning point it starts declining. This relationship is often demonstrated by an inverted U-shape curve – Kuznets Curve.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language