| | |

Uniform Splitting in Managerial Decision Making


Business Administration and Management

Uniform Splitting in Managerial Decision Making

Name and surname of author:

Štefan Peško, Ján Černý

Year:
2006
Issue:
4
Keywords:
rovnomerné rozdelenie, miera nerovnomernosti, problém permutácie matice,_x000D_ rozvrhy prác
DOI (& full text):
Anotation:
Príspevok prezentuje niekoľko typov manažérskych rozhodovacích problémov s nasledujúcim spoločným rysom: Daná je akási entita, ktorú treba rozdeliť na daný počet častí „čo najrovnomernejšie“. Miesto…more
Príspevok prezentuje niekoľko typov manažérskych rozhodovacích problémov s nasledujúcim spoločným rysom: Daná je akási entita, ktorú treba rozdeliť na daný počet častí „čo najrovnomernejšie“. Miesto slova „rovnomerný“ sa niekedy používa „pravidelný“. Stupeň rovnomernosti (pravidelnosti) sa vyjadruje pomocou miery nepravidelnosti. Menšia hodnota tejto miery potom predstavuje väčšiu rovnomernosť (pravidelnosť). Rovnomerná úloha o ruksaku modeluje problém rozhodovania manažéra, ktorý rozdeľuje daný objem práce tvorenej nedeliteľnými a nezávislými výkonmi pracovníkom tak, aby ich celkové výkony boli čo najrovnomernejšie. V úlohe o rovnomerných týždenných rozvrhoch je daný rozpis prác pre uvažovaný počet pracovníkov v tvare matice. V hodným preusporiadaním jej stĺpcov (denných výkonov) možno zrovnomerniť týždenné výkony pracovníkov zodpovedajúce riadkovým súčtom. Až tento prístup k tvorbe rozpisu týždenných prác vodičov viedol k prijatiu návrhu riešenia optimálneho zvozu domového odpadu v Źiline. Ak sa naviac predpokladá i rôzna kapacita pracovníkov dostávame vážený rovnomerný týždenný rozvrh, v ktorom sú naviac tieto riadkové súčtý vážené prevrátenou hodnotou tejto kapacity. Cieľom je opäť ich zrovnomernenie. Posledné dve úlohy väčších rozmerov
(mesačných, štvrťročných rozvrhov) umožňujú modelovať manažérom aj plánované výpadky výkonov (dovolenka, údržba vozidla). Riešenie všetkých týchto problémov, okrem posledného, je možné oprieť o známe matematické modely. Ich exaktné riešenia však až na špeciálne prípady vedú na riešenia NP-ťažkých úloh. No aj ich proximatívne riešenia dávajú uspokojivé výsledky. Posledný problém využíva nedávne výsledky autorov.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language