| | |

Strategické plánování podnikatelských programů současnosti


Business Administration and Management

Strategické plánování podnikatelských programů současnosti

Name and surname of author:

Milan Šulák

Year:
2006
Issue:
4
Keywords:
strategické plánování, vize rozvoje podniku, cíle vize, metrika finanční výkonnosti,_x000D_ analýza podnikatelského prostředí, strategie pro dosažení cílů vize
DOI (& full text):
Anotation:
Obsah článku chce pomoci zpracování vize dlouhodobého rozvoje podniku v podmínkách nestability podnikatelského prostředí. Podrobněji popisuje konstrukci výkonnostních cílů, včetně jejich indikátorů i…more
Obsah článku chce pomoci zpracování vize dlouhodobého rozvoje podniku v podmínkách nestability podnikatelského prostředí. Podrobněji popisuje konstrukci výkonnostních cílů, včetně jejich indikátorů i nefinanční povahy. Zdůrazňuje se důležitost parametrů interního prostředí pro úspěšnost programu. Doporučuje se metrika vyhodnocování finanční výkonnosti pomocí faktorů hodnotové analýzy. Inovační jádro projektu a efektivní využití zdrojů, včetně zdrojů informačních, jsou
podmínkou jeho úspěšnosti. Výsledky analýzy externího i interního prostředí mají vliv na možné cíle strategického plánu. Rozhodovací proces pro určení optimální strategie pro dosažení cílů rovněž respektuje výsledky analýzy prostředí.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language