| | |

Řízení inovací v malých a středních podnicích (klastrech)


Business Administration and Management

Řízení inovací v malých a středních podnicích (klastrech)

Name and surname of author:

Zdeněk Molnár, Petr Bernat

Year:
2006
Issue:
4
Keywords:
inovace, motivace k inovacím, inovační schopnost, rozvratná (disruptivní) strategie,_x000D_ strategie inovačního sub-dodavatele, strategie otevřené inovace, klastry
DOI (& full text):
Anotation:
Autoři tohoto článku, členové řešitelského týmu grantového projektu „Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení“ s účelovou podporou Akademie věd ČR, se rozhodli…more
Autoři tohoto článku, členové řešitelského týmu grantového projektu „Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení“ s účelovou podporou Akademie věd ČR, se rozhodli zpracovat přehledový materiál o inovativním managementu v podmínách českých malých a středních podniků. Inspirováni přednáškou guru amerického inovativního managementu Claytonem Christensenem a s pocitem vzrůstajícího zájmu o téma inovací v ČR. Autoři v tomto článku nejprve definují pohled na inovace včetně motivace k inovacím a inovační schopnosti, dále popisují vybrané inovační strategie vhodné pro malé a střední podniky a v závěru rozebírají důvody pro spojování malých a středních podniků do klastrů.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language