| | |

Ekonomika a manažment sociálneho podniku


Business Administration and Management

Ekonomika a manažment sociálneho podniku

Name and surname of author:

Gabriela Korimová

Year:
2006
Issue:
4
Keywords:
sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sociálny manažment
DOI (& full text):
Anotation:
Sociálne podnikanie, ako nástroj sociálnej ekonomiky, sa vo vyspelých ekonomikách využíva na riešenie negatívnych externalít trhového prostredia, najmä na riešenie nezamestnanosti a v boji proti…more
Sociálne podnikanie, ako nástroj sociálnej ekonomiky, sa vo vyspelých ekonomikách využíva na riešenie negatívnych externalít trhového prostredia, najmä na riešenie nezamestnanosti a v boji proti rastúcej chudobe a sociálnej exklúzii. Tranzitívne ekonomiky tiež postupne reagujú na uvedené sociálno – ekonomické problémy. Viacerí autori hľadajú spoločnú definíciu sociálneho podnikania. V príspevku prezentujeme sociálne podnikanie ako osobitný druh podnikania, ktorý je založený
prevažne na (ne)ziskovom princípe netrhových a polotrhových vzťahov pluralitných poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti verejného záujmu. K tomu je potrebné kvantifikovať osobitosti podnikania, úlohu manažmentu a financovania sociálneho podniku.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language