| | |

Analýza přežití pro porovnání nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje


Economics

Analýza přežití pro porovnání nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje

Name and surname of author:

Karel Hrach

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
nezaměstnanost, analýza přežití, funkce přežití, Coxův regresní model proporcionálního_x000D_ rizika
DOI (& full text):
Anotation:
Cílem příspěvku je stručně objasnit způsob aplikace statistických metod analýzy přežití na data o nezaměstnanosti od úřadů práce a především informovat o výhodách a konkrétních výsledcích této…more
Cílem příspěvku je stručně objasnit způsob aplikace statistických metod analýzy přežití na data
o nezaměstnanosti od úřadů práce a především informovat o výhodách a konkrétních výsledcích
této aplikace. Analyzována byla veličina „délka první registrované evidence v nezaměstnanosti“
dodaná od úřadů práce ze sedmi bývalých okresů na území Ústeckého kraje a pro srovnání přilehlého
okresu Česká Lípa. Všech osm okresů je mezi sebou porovnáno zvlášť pro každou ze
čtyř uvažovaných věkových a vzdělanostních kategorií. Výhodou použitých metod je dostupnost
dat pouze z jednoho zdroje, tedy od úřadů práce, a dále možnost testovat a kvantifikovat rozdíly
mezi kategoriemi. Dle očekávání byla v souvislosti s nezaměstnaností zjištěna nejhorší situace na
Mostecku, naopak nejlepší v okrese Česká Lípa. Nejméně problematickou skupinou UOZ jsou dle
očekávání vysokoškoláci.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language