| | |

Zdrojové financování sportovních zařízení v USA a v Evropě


Business Administration and Management

Zdrojové financování sportovních zařízení v USA a v Evropě

Name and surname of author:

Eva Čáslavová, Zbyněk Černý

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
finanční zdroje, studie proveditelnosti projektu, obligace, daně, municipální rozpočty,_x000D_ příjmy z provozu víceúčelových arén
DOI (& full text):
Anotation:
Finanční zdroje výstavby multifunkčních sportovních zařízení ve světě tvoří soukromé prostředky a prostředky z veřejného sektoru. Výsledky analýzy 26 multifunkčních sportovních zařízení v USA a 11…more
Finanční zdroje výstavby multifunkčních sportovních zařízení ve světě tvoří soukromé prostředky
a prostředky z veřejného sektoru. Výsledky analýzy 26 multifunkčních sportovních zařízení v USA
a 11 evropských, ukazují výrazně odlišné přístupy k tvorbě finančních zdrojů, odlišný objem i využívání
různých forem veřejné podpory. Největší počet těchto zařízení v USA byl vystavěn v letech
1995 – 1999 a objem veřejné podpory dosahoval 947 mil. $, tj. největšího množství finančních
prostředků za posledních 14 let. Bylo využito 9 forem podpory z veřejného sektoru. Po roce 2000
tato podpora z veřejného sektoru klesla na jednu třetinu předchozího období.V Evropě je výrazná
podpora výstavby multifunkčních sportovních zařízení z veřejného sektoru do roku 1994, kdy se
pohybuje mezi 90-100 % objemu celkových investic, od roku 1995 výrazně klesá a to především
proto, že u projektů do celkových nákladů nejsou započítávány náklady na budování infrastruktury,
ale pouze výdaje na konstrukci samotné arény. Mimo vybudování infrastruktury se využívá v participaci
veřejných zdrojů v evropských arénách přímé financování z rozpočtu města.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language