| | |

Investování do vyspělých technologií


Business Administration and Management

Investování do vyspělých technologií

Name and surname of author:

Václav Janeček, Josef Hynek

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
vyspělé technologie, investice, metody hodnocení investic
DOI (& full text):
Anotation:
Je všeobecně přijímán názor, že využití vyspělých technologií je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují celkovou konkurenceschopnost konkrétní firmy či organizace, ale zcela obecně i…more
Je všeobecně přijímán názor, že využití vyspělých technologií je jedním z nejdůležitějších faktorů,
které ovlivňují celkovou konkurenceschopnost konkrétní firmy či organizace, ale zcela obecně i národního
hospodářství. Na straně druhé investice do vyspělých technologií jsou obvykle finančně
velmi náročné, dlouhodobé a pokud jsou realizovány, potom ovlivňují celé spektrum firemních aktivit
na velmi dlouhou dobu. Je tedy zřejmé, že rozhodovací procesy týkající se investic do vyspělých
technologií kladou obrovské nároky na příslušné manažery a je velmi podstatné, jaké hodnotící
metody a rozhodovací techniky budou v daném případě využity.
V první části tohoto článku jsou vyspělé technologie popsány na obecné úrovni a současně jsou
zde uvedeny i typické a běžně používané způsoby členění těchto technologií. Následující část
příspěvku je potom věnována deskripci různých přínosů vyspělých technologií, které se objevují
právě v souvislosti s jejich nasazením. Je analyzována nejen podstata těchto přínosů, ale jsou zde
naznačeny i možnosti jejich kvantifikace prostřednictvím peněžních jednotek, což bývá často manažery
vnímáno jako velmi problematická oblast. Výsledky několika průzkumů v České republice,
Velké Británii a Spojených státech amerických zřetelně ukazují, že rozhodovací procesy týkající se
investic do vyspělých technologií mohou být velmi snadno ovlivněny použitím nevhodných metod
hodnocení. Proto jsme se v poslední části tohoto článku podrobně věnovali možným nevýhodám
běžně používaných metod hodnocení investic a vhodnosti jejich využití s ohledem na specifické
vlastnosti projektů investic do vyspělých technologií.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language