| | |

Logistics Infrastructure as Factor of Regional Development. Case of Euroregion NISA


Business Administration and Management

Logistics Infrastructure as Factor of Regional Development. Case of Euroregion NISA

Name and surname of author:

Jarosław Witkowski, Bartlomiej Rodawski

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
logistická infrastruktura, integrované logistické centrum, Euroregion Nisa, vědecká_x000D_ přeshraniční spolupráce
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek se zabývá jednou z perspektivních oblastí vědecké spolupráce v Euroregionu Nisa, konkrétně společným výzkumem týkajícím se logistické infrastruktury. V první teoretické části příspěvku se…more
Příspěvek se zabývá jednou z perspektivních oblastí vědecké spolupráce v Euroregionu Nisa,
konkrétně společným výzkumem týkajícím se logistické infrastruktury. V první teoretické části
příspěvku se autoři zaměřují na druhy logistických center a na jejich potenciální roli v regionálním
rozvoji. Druhá část článku upozorňuje na hlavní směry vývoje logistické infrastruktury v euroregionu.
V závěru je prezentován obsah výzkumu, který by měl ověřit životaschopnost takového centra
v euroregionu.
Logistická infrastruktura je obecně ve východoevropských příhraničních regionech málo rozvinutá
a nepropojená. Tato zaostalost omezuje toky zboží a lidí mezi regiony a vyvolává potřebu
propojení hlavních dopravních a dodavatelských sítí. V Euroregionu Nisa je kladen důraz na budování
a modernizaci hlavních dopravních tahů: silnic, dálnic a železnic. Logistická centra umožňují
propojení různých druhů dopravy a přispívají k vytvoření multimodálního dopravního systému.
Pod pojmem integrované logistické centrum se rozumí uzel, umístěný v průsečíku různých druhů
dopravy, ve kterém se provádí všechny logistické aktivity spojené s národním i mezinárodním tranzitem,
založené na komerční bázi a provozované různými operátory. Centrum zajišťuje skladování,
manipulaci s materiálem, cross-docking, organizaci dopravy, vyřizování objednávek, distribuci,
nákup, montáž a balení.
Budování logistických center přináší celou řadu efektů, konkrétně rozšíření přeshraniční spolupráce,
tvorbu nových pracovních míst, rozvoj dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí,
vysokou kvalitu logistických služeb v regionu a zvyšuje atraktivitu regionu pro další domácí a zahraniční
investory.
Studie zřízení integrovaného logistického centra v euroregionu obsahuje následující části:
analýzu poptávky v nákladní dopravě, analýzu preferencí potenciálních zákazníků, analýzu očekávání
operátora centra, technickou a organizační studii, výběr konkrétní lokality, model financování
a ekonomické zhodnocení.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language