| | |

Vývoj daňových příjmů obcí Libereckého kraje


Finance

Vývoj daňových příjmů obcí Libereckého kraje

Name and surname of author:

Jaroslava Syrovátková

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
vybraná obec, daňové příjmy, hrubý výnos, výlučné daně, sdílené daně a motivační_x000D_ daně, přepočítací koeficient, hospodářsky slabé oblasti, analýza manévrovací schopnosti, podíl_x000D_ daňových příjmů
DOI (& full text):
Anotation:
Cílem tohoto článku je ukázat vývoj daňových příjmů vybraných obcí Libereckého kraje. Do vybraných obcí byla zahrnuta města čtyř okresů, které tvoří Liberecký kraj. V okrese Česká Lípa to je 11…more
Cílem tohoto článku je ukázat vývoj daňových příjmů vybraných obcí Libereckého kraje. Do vybraných
obcí byla zahrnuta města čtyř okresů, které tvoří Liberecký kraj. V okrese Česká Lípa to je
11 měst, v okrese Jablonec nad Nisou 7 měst, v okresech Liberec a Semily 9 měst. Vývoj daňových
příjmů obcí je sledován za období 2001 - 2003. Daňové příjmy obcí v České republice jsou
jejich nejvýznamnějším zdrojem financování. Tvoří je daně z příjmů, daně ze zboží a služeb, místní
a správní poplatky a majetkové daně. Článek se zabývá vývojem daní z příjmů, daní ze zboží a služeb
a majetkových daní, neboť se jedná o daňové příjmy, z jejichž hrubého výnosu obcím přísluší,
na základě vyhlášky Ministerstva financí České republiky, stanovené procento, které je odvozeno
z podílu počtu obyvatel dané obce na počtu obyvatel upraveného přepočítacím koeficientem podle
velikostní kategorie obce.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language