| | |

Metody identifikace klastrů


Business Administration and Management

Metody identifikace klastrů

Name and surname of author:

Miroslav Žižka

Year:
2004
Issue:
4
Keywords:
klastr, koeficient lokalizace, shift-share analýza, Giniho koeficient lokalizace, Ellisonův a Glaeserův index aglomerace, matice dodávek a užití
DOI (& full text):
Anotation:
Klastr se vyznačuje geografickou koncentrací propojených odvětví a institucí v určité oblasti. Každý klastr má dvě dimenze - geografickou a funkční. Geografická dimenze znamená, že firmy jsou…more
Klastr se vyznačuje geografickou koncentrací propojených odvětví a institucí v určité oblasti. Každý klastr má dvě dimenze - geografickou a funkční. Geografická dimenze znamená, že firmy jsou koncentrovány v určité lokalitě. Funkční dimenze poukazuje na vzájemnou propojenost firem toky zboží, služeb a informací. K vymezení klastrů se používají dvě základní skupiny metod. První skupina metod vychází z počtu zaměstnanců podle odvětví. K této skupině metod patří koeficienty lokalizace, shift-share analýza, Giniho koeficient lokalizace a Ellisonův a Glaeserův index aglomerace. Druhá skupina metod využívá matici dodávek a užití. K této skupině metod se řadí identifikace nejvyšší hodnoty toku dodávek, výběr kritických hodnot z matice Input/Output, teorie grafů a porovnání profilu nákupu a prodeje odvětví
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language