| | |

Komprimace vektorových geodat


Information management

Komprimace vektorových geodat

Name and surname of author:

Jan Čapek

Year:
2004
Issue:
4
Keywords:
geodata, geografický informační systém, komprimace, Fourierova transformace, Wavelet transformace.
DOI (& full text):
Anotation:
Článek se zabývá problémem komprimace vektorových geodat, problémem, kterému není věnována v literatuře pozornost patrně z vžité představy, že vektorová goedata jsou sama o sobě tak úsporná, že nemá…more
Článek se zabývá problémem komprimace vektorových geodat, problémem, kterému není věnována v literatuře pozornost patrně z vžité představy, že vektorová goedata jsou sama o sobě tak úsporná, že nemá význam je dále komprimovat, na rozdíl od geodat rastrových, kde se naopak komprimace hojně používá. Jsou diskutovány dvě nejběžnější transformace používané v komprimačních programech a sice Fourierova transformace a vlnková (Wavelet) transformace. První z nich zejména pro názornost jak komprimace funguje spíše než pro skutečné použití. Skutečná výhoda komprimace vektorových geodat se může ukázat u komplikovaných polygonů, nebo linií tvořených velkým počtem vytvářejících bodů.
Section:
Information management

?
NAPOVEDA
reguired
Language