| | |

Marketing ako inovatívna stratégia regionálneho rozvoja


Marketing ako inovatívna stratégia regionálneho rozvoja

Name and surname of author:

Ferdinand Daňo, Eva Hanuláková, Dana Vokounová

Year:
2003
Issue:
2
Keywords:
internet, marketing, webová stránka, hypertext, dynamika, internetový marketing v ČR
DOI (& full text):

?
NAPOVEDA
reguired
Language