Originalita příspěvků


Společně s příspěvkem odevzdá autor redakci prohlášení o tom, že příspěvek nebyl dosud publikován v jiném periodiku ani jiným způsobem (working paper, atp.) a bez souhlasu redakční rady časopisu E+M Ekonomie a Management ani nebude nabídnut k publikaci u jiného vydavatele.

Poskytnutím autorského příspěvku souhlasí autor s jeho rozšiřováním a sdělováním prostřednictvím internetu po jeho uveřejnění v časopise E+M Ekonomie a Management.

Soubor ke stažení zde.


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk