Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

Příčiny nekonvergence bývalé NDR

Luděk Kouba, Hana Křížová

Transformace bývalé NDR zůstává fenoménem, který nadále čeká na své náležité vysvětlení. V roce 1990 panovalo všeobecné přesvědčení, že Východní Německo bude světlou výjimkou mezi středoevropskými postsocialistickými ekonomikami, která hladce překoná nástrahy transformace a rychle se stane součástí vyspělé západní Evropy. Předpoklady pro úspěšnou konvergenci se zdály být jednoznačné: Východní Německo bylo nejvyspělejší zemí bývalého Sovětského bloku; disponovalo dlouhou tradicí ekonomické i kulturní sounáležitosti se Západem, jakou se nemohla pochlubit žádná z dalčích transformujících se zemí; a zcela jedinečnou výhodou se jevila být existence Štědrého donátora a garanta reforem – sesterské Spolkové republiky.
více

Source Identification of Potential Malfunction of Balanced Scorecard System and Its Influence on System Function

Beáta Gavurová

Since the first publication of the article about the Balanced Scorecard system (BSC) by the authors Kaplan and Norton [21], there was publicized many books and professional and scientific reports related to this topic [6], [7], [17]. Empirical researches of practical applications that exist within them refer to identical statement that states: “there exist only few experimental papers with this topic” [2], [3], [8], [15], [27], [28]. This was the reason for substantiation of the solution meaning for a performance measurement of the BSC system in Slovakia, where there has not been realized any complex study of the BSC system implementation yet.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk