Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

A NEW LOOK AT BANKRUPTCY MODELS

Michal Kuběnka, Jan Čapek, František Sejkora

Managers need to know the situation of companies they manage and what their prospects are in the market. That is why the financial analysis has become a necessary part of the managerial decision-making of any company that intends to succeed in today’s competitive environment. It represents an assessment of the past, the present and the future of the company’s financial health. One of the tools of financial analysis is the bankruptcy prediction model. The great advantage of such models is that their primary source of input data is based on internal information from the company, internal accounting statements, included in the final accounts, that is, their balance, profit and loss statement, cash flow. Accounting units are obliged to prepare their final accounts according to legal requirements. For example, in the Czech Republic, under Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, there is an exemption for micro and small accounting units that do not need to prepare cash flow statement if their turnover is up to CZK 200 mill. and their assets are not greater than CZK 100 mill.
více

FINANCING SELECTION METHOD IN DISCIPLINE EVALUATION USING A WEIGHTED INDUCED MODEL

Yufen Chen, Huanhuan Jin, Chao Chen, Chonghui Zhang

Managers often have to face kinds of decision-making problems in which a suitable investment alternative has to be evaluated and selected (Zhou et al., 2019; Yan et al., 2017; Rostamzadeh et al., 2017). Such a choice maybe related, for instance, to the technology choose for product development or machine selection for a manufacturing process (Frank et al., 2013). This kind of investment alternatives can be considered a multiple attribute decisionmaking (MADM) problem as it involves a variety of attributes that should be taken into account from finite feasible schemes based on the assessment information provided by decision makers. Due to the uncertain objects and ambiguous human thinking, sometimes it is impossible for decision makers to give all the evaluation values of attributes by exact numbers. The definition of fuzzy set is firstly introduced by Zadeh (1965) to address the uncertainty and ambiguity, which has been widely used in various domains.
více

PREDICTING BANKRUPTCY OF MANUFACTURING COMPANIES IN EU

Václav Klepáč, David Hampel

The best defense against existential problems of a company appears to be good financial health, based on a satisfactory financial situation. If, however, considerably weakened, the company gets into financial distress, which may turn into a financial crisis and end up in bankruptcy. The primary means, by which we would be informed about the condition of the enterprise, are bookkeeping data of a company. From there, based on financial analysis, we can identify scenarios leading to good management decisions and, consequently, to the financial health of the company.
více

PROFITABILITY OF THE FOOD INDUSTRY IN POLAND – AN ORDERED LOGIT MODEL APPROACH

Zbigniew Gołaś, Izabela Kurzawa

The socio-political changes which started in the late 90’s and the Polish accession to the European Union in 2004 fundamentally determined the direction of structural changes of the national economy. These changes resulted in the beginning of the privatization processes, consolidation and concentration, which, together with the accession to the EU and the intensification of the globalization processes, increased their dynamics. Moreover, there was a confrontation with foreign markets, mainly those of the EU, resulting in changes in prices relations, consumer preferences and implementation of legal regulations.
více

FAILURE PREDICTION FROM THE INVESTORS’ VIEW BY USING FINANCIAL RATIOS. LESSON FROM ROMANIA

Monica Violeta Achim, Sorin Nicolae Borlea, Lucian Vasile Găban

The economy’s globalization which culminated with the global financial crisis that erupted in 2007 has affected the economies around the world demonstrating that the results of research studies on bankruptcy risk prediction are insufficient. Furthermore, the studies conducted so far do not provide direct insight into the capital market to investors for whom the first step in a company’s failure is manifested by delisting the company from the stock exchange.
více

VALIDÁCIA PREDIKČNÝCH BANKROTOVÝCH MODELOV V PODMIENKACH SR

Radoslav Delina, Miroslava Packová

Problém súčasnej finančnej krízy, ktorá vedie k bankrotu mnohých firiem vyvoláva otázku, či sa dajú bankroty vopred predvídať. Problematika finančného zdravia, resp. finanančných problémov podnikov sa stala predmetom mnohých štúdií už od začiatku 19. storočia. Väčšina výskumov v tejto oblasti môže byť časovo rozdelená do dvoch častí: pred a po roku 1966. Pred rokom 1966 dominovali statické jednoperiódové modely, ktoré sa snažia nájsť unikátne vlastnosti, ktoré odlišujú podniky vo finančnej tiesni od prosperujúcich podnikov.
více

Determinácia systematického rizika kmeňovej akcie v modeli časovo-premenlivého fundamentálneho beta

Jozef Glova

Model CAPM, zvyčajne označovaný ako model oceňovania kapitálových aktív, je fundamentálným základom na pochopenie spôsobu, na ktorom kapitálové trhy pracujú. Pri existencii všetkých predpokladov modelu CAPM, jediné portfólio rizikových aktív, ktoré investori budú vlastniť, je trhové portfólio.
více

Dopady použitia základného prístupu interných ratingov na finančnú výkonnosť komerčnej banky

Jaroslav Belás, Eva Cipovová, Petr Novák, Jiří Polách

Úverové riziko je najvýznamnejším a najväčším rizikom pre komerčnú banku, i napriek skutočnosti, že je dlhodobo známe a banky majú s jeho riadením najväčšie skúsenosti. Definujeme ho ako riziko, že zmluvná strana včas a v plnej výške nevráti požičané peniaze. Výška úverového rizika je determinovaná schopnosťou a ochotou zmluvnej strany dodržať svoje peňažné záväzky voči banke (V príspevku budeme používať aj rovnocenný pojem, ktorým je kreditné riziko.).
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk