The Innovation Factory: Production of Value-Added Quality and Innovation


Ekonomika a management

The Innovation Factory: Production of Value-Added Quality and Innovation

Jméno a příjmení autora:

Milan Zeleny

Rok:
2006
Číslo:
4
Klíčová slova:
inovace, kvalita, znalosti, přidaná hodnota, strategie, technologie, řízení znalostí, továrna na inovace
DOI (& full text):
Anotace:
Článek se zabývá podstatou inovací jako nedílnou součástí podnikové strategie a organizace. Znalostní cyklus podniku představuje nutné “úložiště” inovačního cyklu. Proto se také článek zabývá vztahem těchto dvou podnikových cyklů. Autor v něm dále zmiňuje užitečné definice celé řady kategorií, jakými jsou inovace, kvalita, znalosti a informace, přidaná hodnota, strategie, technologie a hromadné přeorientování se podniků na požadavky zákazníka a mnoho dalších. Cílem článku je návrh metodologických základů pro transformaci podniku na tzv. továrnu na inovace. Autor v úvodu článku zmiňuje, že v globálním světě je nezbytné inovaci chápat jako strategickou podmínku. To znamená, že proces inovace musí být integrován a zakotven v rámci celého obchodního cyklu. Inovační proces musí být kontinuální, účelný a strategicky koherentní a nemůže čekat na inspiraci či na kreativní osvícení či dokonce nemůže být závislý na jistých parametrech či vlastnostech jedinců, kteří jsou nositeli těchto inovací. Každý jednotlivec pracuje v rámci nějakého klíčového podnikového procesu a je jeho nedílnou součástí. Všechny takovéto procesy jsou předmětem dvou typů zlepšení - kontinuálního ale i nekontinuálního. To znamená, že kontinuální (kvantitativní) a nekontinuální (kvalitativní) inovativní tlaky musí být ztělesněny v každém jednotlivci a zakotveny v systému jejich každodenní interakce a práce. Každý podnik se všemi jeho zaměstnanci, ať již se jedná o podnik poskytující služby či o podnik produkující zboží, se musí nutně stát tzv. továrnou na inovace. V literatuře lze nalézt mnoho difinic, konceptů a populárních pojednání o tom, co vlastně inovace znamená. Autor pro účely článku definuje inovaci jako změnu v hardwaru, softwaru, tvůrčím potenciálu či výrobním procesu, která přináší hodnotu pro zákazníka.
Článek se zabývá podstatou inovací jako nedílnou součástí podnikové strategie a organizace. Znalostní cyklus podniku představuje nutné “úložiště” inovačního cyklu. Proto se také článek zabývá vztahem těchto dvou podnikových cyklů. Autor v něm dále zmiňuje užitečné definice celé řady kategorií, jakými jsou inovace, kvalita, znalosti a informace, přidaná hodnota, strategie, technologie a hromadné přeorientování se podniků na požadavky zákazníka a mnoho dalších. Cílem článku je návrh metodologických základů pro transformaci podniku na tzv. továrnu na inovace. Autor v úvodu článku zmiňuje, že v globálním světě je nezbytné inovaci chápat jako strategickou podmínku. To znamená, že proces inovace musí být integrován a zakotven v rámci celého obchodního cyklu. Inovační proces musí být kontinuální, účelný a strategicky koherentní a nemůže čekat na inspiraci či na kreativní osvícení či dokonce nemůže být závislý na jistých parametrech či vlastnostech jedinců, kteří jsou nositeli těchto inovací. Každý jednotlivec pracuje v rámci nějakého klíčového podnikového procesu a je jeho nedílnou součástí. Všechny takovéto procesy jsou předmětem dvou typů zlepšení - kontinuálního ale i nekontinuálního. To znamená, že kontinuální (kvantitativní) a nekontinuální (kvalitativní) inovativní tlaky musí být ztělesněny v každém jednotlivci a zakotveny v systému jejich každodenní interakce a práce. Každý podnik se všemi jeho zaměstnanci, ať již se jedná o podnik poskytující služby či o podnik produkující zboží, se musí nutně stát tzv. továrnou na inovace.
V literatuře lze nalézt mnoho difinic, konceptů a populárních pojednání o tom, co vlastně inovace znamená. Autor pro účely článku definuje inovaci jako změnu v hardwaru, softwaru, tvůrčím potenciálu či výrobním procesu, která přináší hodnotu pro zákazníka.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné