Možnosti zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách


Vzdělávání

Možnosti zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách

Jméno a příjmení autora:

Adriana Knápková, Eliška Pastuszková

Rok:
2006
Číslo:
3
Klíčová slova:
podnikové finance, veřejné finance, multimediální přístup k výuce, e-learning, spe-ciální software, případové studie
DOI (& full text):
Anotace:
Příspěvek si klade za cíl podpořit diskusi o možnostech zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách. V rámci výuky těchto předmětů lze rozlišit předměty týkající se problematiky finančních vztahů v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru. Obě tyto větve je nutno přizpůsobovat aktuálně se měnícím podmínkám a také požadavkům studentů. Řešením je proto využívání různých krea-tivních způsobů výuky, mezi něž patří v první řadě multimediální přístup k výuce, zahrnující využití vyspělých informačních technologií a e-learningu. V textu jsou dále diskutovány i další způsoby kreativního přístupu k výuce, jako je například vypracovávání případových studií, aplikace manažer-ských her nebo využití znalostí odborníků z praxe.
Příspěvek si klade za cíl podpořit diskusi o možnostech zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách. V rámci výuky těchto předmětů lze rozlišit předměty týkající se problematiky finančních vztahů v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru. Obě tyto větve je nutno přizpůsobovat aktuálně se měnícím podmínkám a také požadavkům studentů. Řešením je proto využívání různých krea-tivních způsobů výuky, mezi něž patří v první řadě multimediální přístup k výuce, zahrnující využití vyspělých informačních technologií a e-learningu. V textu jsou dále diskutovány i další způsoby kreativního přístupu k výuce, jako je například vypracovávání případových studií, aplikace manažer-ských her nebo využití znalostí odborníků z praxe.
Sekce:
Vzdělávání

?
NAPOVEDA
povinné