| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

STRATEGY AND STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPTS: ARE THEY RECOGNISED BY MANAGEMENT STUDENTS?

Emerson Wagner Mainardes, João J. Ferreira, Mário L. Raposo

When reviewing strategic thinking, we realize how this phenomenon has gone through different phases and semantic contexts. With a millennium distancing the word from its origins, the word strategy has had several meanings but without ever losing its semantic roots. In the beginning, strategy took on a military significance and represented the action of commanding or leading armies in times of war, i.e. a military campaign.
more

ANALÝZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORŮ S POŽADAVKY PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Doucek, Miloš Maryška, Ota Novotný

Za uplynulých více jak padesát let od výroby prvního počítače se stal z nasazování informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (ICT) jeden z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti, růstu a produktivity současných vyspělých ekonomik. Je to zejména díky tomu, že ICT vytvářejí jak vysokou přidanou hodnotu, tak umožňují zvyšovat účinnost i účelnost vývojových, výrobních, distribučních obchodních aktivit prakticky ve všech sektorech ekonomiky.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language