| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

INFLUENCE OF RATIO OF AUXILIARY PAGES ON THE PRE-PROCESSING PHASE OF WEB USAGE MINING

Michal Munk, Ľubomír Benko, Mikuláš Gangur, Milan Turčáni

Business intelligence (BI) uses information technology as a tool for maximizing the competitiveness of businesses. BI allows executives of corporations to better understand the market, their customers and their competitors. Finally, BI helps corporate executives, business managers and other users to make more informed effective strategic decisions. BI encompasses techniques, methodologies, applications and tools for data transformation of raw data into useful information for business analysis purposes.
more

Maticové modely na meranie výkonnosti produkčných systémov

Michal Grell, Eduard Hyránek

Dôležitou podmienkou investičného a finančného rozhodovania v podniku je meranie jeho výkonnosti. Pri meraní výkonnosti podniku možno aplikovať moderné prístupy, ktorých účelom je posúdiť efekty vstupov a výstupov produkčných systémov (podnikov). V súčasnosti, v záujme detailnejšieho posúdenia výkonnosti podniku, nie je možné uspokojiť sa s klasickými ukazovateľmi finančnej analýzy – účinnosti, náročnosti alebo rentability.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language