| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY REGIONAL LABOUR MARKET IN THE CZECH REPUBLIC

Václav Novák, Marek Vokoun, František Stellner, Marek Vochozka

In this study we analyse labour economic policy instruments, which are present in current regional labour markets. The framework of our analysis is based on the perceptions of impor tant institutional players who are in direct daily contact with both sides of the market.
more

DOES ECONOMIC INTERVENTIONISM HELP STRATEGIC INDUSTRIES? EVIDENCE FROM EUROPE

Anita Maček, Rasto Ovin

Inward FDI should stabilize domestic income fluctuations and help investment risks in the domestic economy to disperse, at the same time enabling access to modern technology and financial sector development. Thus they support a typical classical argument for international capital flows liberalization.
more

KOMPOZITNÝ PREDSTIHOVÝ INDIKÁTOR HOSPODÁRSKÉHO CYKLU SLOVENSKA

Andrea Tkáčová, Anna Bánociová

Za priekopníkov v oblasti monitorovania cyklickéhovývoja ekonomiky sa vo svete považujú Moor, Burns a Mitchell, ktorí položili základy sledovania hospodárskeho cyklu za pomoci kompozitných indikátorov. Tieto indikátory slúžia k monitorovaniu a analýze pozície ekonomiky v hospodárskom cykle a na ich základe je možné stanoviť aktuálnu fázu a možný budúci priebeh hospodárskeho cyklu.
more

Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace

Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Šárka Laboutková

Prohlubující se globální ekonomická integrace, globální formy vládnutí a globální, vzájemně propojené sociální a environmentální rozvoj bývají často souhrnně označovány pojmem „globalizace“. V závislosti na individuálních preferencích žurnalistů nebo výzkumných pracovníků může být pojem „globalizace“ rozšířen o další významy, mezi něž patří zejména rostoucí vzájemné propojení trhů, omezování národní suverenity transnacionálními hráči, transformace národních ekonomik, rozšiřování nerovností a disparit, vyšší úroveň zapojení tzv. „vynořujících se“ trhů do mezinárodních finančních toků apod.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language