| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

Vybrané aspekty kauzality daňové incidence

Ladislav Hájek, Eva Hamplová, Pavel Jedlička, Jaroslav Kovárník

Daň je charakterizována jako povinná, zákonem určená, neúčelová, neekvivalentní a pravidelná platba do veřejného rozpočtu. V souvislosti s daňovou problematikou se řeší nejčastěji otázky daňové zátěže, daňových sazeb apod., ale tento příspěvek se zaměřuje na jinou problematiku zdanění. Příspěvek vychází především z dat získaných v pilotním průzkumu projektu „Kauzality daňové incidence – základní východiska“, v rámci kterého byly mimo jiné respondentům pokládány otázky na spravedlnost zdanění a znalost daňové problematiky. Autoři v tomto příspěvku uvádí výsledky získané během dotazníkového šetření.
more

Testing the Predicative Ability of the Tax Progressiveness Indices

Václav Friedrich, Kateřina Maková, Jan Široký

The even tax rate of personal income tax has been a part of the tax system in the Czech Republic since 1/1/2008. The Czech Republic has joined the group of countries that use the even tax rate. In 31/12/2008 this group included 7 countries in the framework of the European Union (Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania and the Slovak Republic), conversely there are 17 tax brackets in Luxembourg. The term "even tax" is misleading according to the authors.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language