| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

PREDICTING JOB SATISFACTION AND WORK ENGAGEMENT BEHAVIOR IN THE COVID-19 PANDEMIC: A CONSERVATION OF RESOURCES THEORY APPROACH

Marcela-Sefora Nemțeanu, Vasile Dinu, Rebeka-Anna Pop, Dan-Cristian Dabija

Since December 2019, the SARS-CoV-2 virus has spread rapidly on a global scale (WHO, 2021), strongly affecting organizations from all sectors of activity. Employees, in particular (ILO, 2020), have been forced to quickly alter their work behaviors and manner of working, being obliged to abandon commuting to the workplace and resort to large-scale remote working (Nemțeanu et al., 2021a). The pandemic has made its strongest imprint on the sector of services (Fernandes, 2020), for whom teleworking has become ‘the new normal’ (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020; Nemțeanu & Dabija, 2021). This new context has dramatically altered task performance – employee productivity having been strongly affected due to the time needed to adapt to the new reality and working conditions (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020).
more

INTANGIBLE ASSETS AS FINANCIAL PERFORMANCE DRIVERS OF IT INDUSTRY: EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET

Milenko Radonić, Miloš Milosavljević, Snežana Knežević

Intellectual capital has been a widely discussed topic in the last few decades (Palaščáková et al., 2019). The early research was solely focused on human capital as a strategic resource of a company (Hermanson, 1964). Follow up studies included a myriad of different elements of intellectual capital, i.e. structural and relational capital (Edvinsson, 1997; Pulić, 1998; Sveiby, 1997). Even though these authors have presented the structure of the intellectual capital, the consensus on the classification still has not been clearly set. Some authors propose separating Innovation capital from structural capital in the IT industries (Wang & Chang, 2005). Therefore, this study has followed the overview and classification of intellectual capital into four categories: human capital, relational capital, structural capital and innovation capital.
more

PERCEPTION OF INTELLECTUAL CAPITAL AND ITS IMPACT ON BUSINESS SUSTAINABILITY: EVIDENCE FROM SMALL, MEDIUM, AND LARGE ENTERPRISES

Elwira Gross-Gołacka, Marta Kusterka-Jefmańska, Paulina Spałek, Bartłomiej Jefmański

In the modern world, one of the key factors of success of an organization is intellectual capital. A dynamically changing external environment exerts pressure on enterprises to implement innovative solutions, products and services. The value created to a lesser degree depends on the possessed tangible assets, compared to the value of intangible ones. Intellectual capital resources are established as the basis for the level of competitiveness of an organization in the 21st century by among others Bounfour and Edvinsson (2005), Cabrita and Vaz (2006). Currently, competitive advantage is determined by unique recourses, which are difficult to reproduce by the competition. Intellectual capital is thus more and more often perceived as a key resource of an enterprise. It is also one of the most valuable resources of an enterprise, which enables its sustainable development. It is critical base of organization’s innovative and strategic sustainability (Bontis, 2002; Bontis et al., 2000). It is comprised of human capital, structural capital and relational capital.
more

DOES WORKING WOMEN’S CAUSES INNOVATION: AN UNTOUCHED REALITY?

Jun Wen, Ihsan Jamil, Bushra Mughal, Junaid Waheed, Hadi Hussain

Human asset training and development increases the productivity and skills of workers (Saif et al., 2019). Globally, governments spend billions of dollars to promote the workforce, to enhance their country’s economy and innovation. Working women are the pillars of society and play a vital role in its development. The female workforce is the key to innovation, growth, and prosperity in modern societies. Globally, economists focus on the practical and theoretical side of how working women perform an active role within the workforce and how they positively contribute to growth and Innovation (Luci, 2009). Women first started participating in the workforce during the late 19th and early 20th century. Worldwide, owing to higher per capita economic growth, the demand for female participation in the labour force has been increasing and motivating the working women to participate in development and innovation activities.
more

EVALUATION OF MEASURES TO REDUCE EMPLOYEE TURNOVER IN SLOVENIAN ORGANISATIONS

Jernej Buzeti, Maja Klun, Janez Stare

Employee turnover is studied by various scientific disciplines (psychology, sociology, organisational science and economics). The economic aspect of employee turnover primarily has to do with examining factors that affect employee absence and change of employment. According to its economic definition, employee turnover is an adjustment in the supply of an individual’s labour capacity with regard to satisfaction with working conditions in the broadest sense of the term (Yaniv, 1995).
more

A COMPARISON OF EDUCATIONAL MISMATCHES ACROSS EUROPE

Kateřina Maršíková, Václav Urbánek

Mismatches in the labour market are a current topic of discussion for researchers, scientists, politicians and even the general public. The literature focuses both on educational and job mismatches. The aim of this paper is to compare the situation concerning educational mismatches as evidenced by European data.
more

PODNIKY SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ V LIBERECKÉM KRAJI. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Zuzana Potužáková, Jaroslav Demel

Přímé zahraniční investice (PZI) jsou jedním z významných faktorů, které ovlivnil ekonomický vývoj tranzitivních ekonomik po roce 1989. Česká republika patři ve střední Evropě ke státům s největším objemem PZI na obyvatele, a to zejména díky své geografické poloze, tradici průmyslové výroby a příznivému poměru ceny a kvalifikace pracovní síly.
more

ANALÝZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORŮ S POŽADAVKY PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Doucek, Miloš Maryška, Ota Novotný

Za uplynulých více jak padesát let od výroby prvního počítače se stal z nasazování informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (ICT) jeden z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti, růstu a produktivity současných vyspělých ekonomik. Je to zejména díky tomu, že ICT vytvářejí jak vysokou přidanou hodnotu, tak umožňují zvyšovat účinnost i účelnost vývojových, výrobních, distribučních obchodních aktivit prakticky ve všech sektorech ekonomiky.
more

Vzdělanostní aspirace a vzdělanostní mobilita studentů středních škol v České republice

Jena Švarcová, Vít Gabrhel

Problematika vzdělanostní aspirace a vzdělanostní mobility mladých lidí v České republice je velmi aktuálním tématem, které oslovuje jak odbornou veřejnost zabývající se vývojem a předpovědí budoucích trendů pohledem demografů, sociologů, ekonomů, politologů, ale i řady dalších společensko-vědních disciplín, tak nejširší občanskou veřejnost, řešící rozvoj regionů, komunit, a v neposlední řadě samotných rodin. rodin.
more

Rozvoj znalostního potenciálu firem – inspirace pro management lidských zdrojů

Milan Jermář

V řadě publikací a studií o managementu se objevuje důraz na význam znalostí pro fungování a rozvoj firem. Například Truneček [13] zastává názor, že „růst firmy je závislý především na tvořivém uplatnění znalostí a nteligence, právě vzájemnou kombinací těchto vlastností vzniká synergický efekt, který tvoří ve svém součtu konkurenční výhodu firmy (management znalostí, učící se podnik, produktivita znalostních pracovníků, organizační učení a řízení znalostí).“
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language