| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

RELATIONSHIP BETWEEN IMPERSONAL TRUST AND INNOVATIVE CULTURE: AN EMPIRICAL STUDY

Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka

In the contemporary economic reality, which is based on relations, the role of trust both in the intra- and inter-organisational context is growing in importance. Impersonal trust is characterized by considerable durability and forms a solid framework for developing interpersonal trust. In consequence, many researchers’ attention is drawn towards practices aimed at the development of such trust. The goal of the paper is to analyse potential relations between the degree of impersonal trust and innovative culture and, in particular, to operationalise the variables, i.e. determine the dimensions of impersonal trust and innovative culture, estimate the impact of the individual dimensions of the former onto those of the latter. The survey was conducted in Poland among 630 employees of large and mediumsized enterprises. Verification of the theoretical model was performed based on structural equation modeling. The research led to the identification of dependencies between the particular dimensions of impersonal trust and innovative culture, confirming the importance of impersonal trust in the process of shaping organisational culture. Impersonal trust was recognized as a separate construct which determines the nature of innovative culture. Feeling of security has special significance at workplace because guarantees stability, durability and openness in relations, enhances creativity of staff and gives them freedom to try non-conventional solutions to problems. Organisational assurance, i.e. a conviction about the clarity of rules and principles, open communication and making staff feel they are included in organisational processes, has a weaker impact on the dimensions of innovative culture when compared to feeling of security.
more

A MODEL OF INTERNAL MIGRATION: AN EXTENDED NEO-CLASSICAL MIGRATION MODEL AND EVALUATION OF REGIONAL MIGRATION DETERMINANTS IN POLAND

Pavlína Hejduková, Lucie Kureková

Population migration continues to be a current topic linked to a wide spectrum of various external and internal factors on both international and regional levels. In contemporary literature, there is a whole score of empirical studies that deal with international migration, its determinants and impacts on the economy. However, there are only few empirical studies that deal primarily with solely regional (i.e. internal) migration in comparison to the large number of studies analyzing international migration, which is one of the main reasons for the selection of the topic of this study and its focus on internal migration and thus on movements that take place within one geopolitical entity, usually a nationstate (for more on the definition of internal migration, see, e.g., Fendel, 2014; Royuela & Ordóñez, 2016). So-called “gravity models” stemming from an analogy to Newton’s law of gravity and Ravenstein’s laws of migration are often used for modelling internal migration and the study of it, or for the analysis of the main determinates that impact these internal fluctuations of citizens; however, these gravity models of migration are often criticized for their insufficient theoretical foundation.
more

THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM – CZECH AND NIPPON CULTURAL PERSPECTIVES

Richard Brunet-Thornton, Michal Koža, Vladimír Bureš

Japanese companies are considered a benchmark from various perspectives in the realm of business and management. Their foreign direct investments (FDI) have been considerable over the last decades in Central Europe. Multinational Enterprises (MNEs) are by their nature prone to cross-cultural interaction (Rozkwitalska, 2010). This is especially significant in the case of Japanese MNEs, which heavily rely on the use of expatriates to control foreign subsidiaries and implement foreign managerial systems (Harzing, 1999).
more

ANALÝZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORŮ S POŽADAVKY PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Doucek, Miloš Maryška, Ota Novotný

Za uplynulých více jak padesát let od výroby prvního počítače se stal z nasazování informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (ICT) jeden z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti, růstu a produktivity současných vyspělých ekonomik. Je to zejména díky tomu, že ICT vytvářejí jak vysokou přidanou hodnotu, tak umožňují zvyšovat účinnost i účelnost vývojových, výrobních, distribučních obchodních aktivit prakticky ve všech sektorech ekonomiky.
more

Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace

Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Šárka Laboutková

Prohlubující se globální ekonomická integrace, globální formy vládnutí a globální, vzájemně propojené sociální a environmentální rozvoj bývají často souhrnně označovány pojmem „globalizace“. V závislosti na individuálních preferencích žurnalistů nebo výzkumných pracovníků může být pojem „globalizace“ rozšířen o další významy, mezi něž patří zejména rostoucí vzájemné propojení trhů, omezování národní suverenity transnacionálními hráči, transformace národních ekonomik, rozšiřování nerovností a disparit, vyšší úroveň zapojení tzv. „vynořujících se“ trhů do mezinárodních finančních toků apod.
more

Internal Communication in the Small and Medium Sized Enterprises

Jana Holá

Every company needs sufficient information from its surroundings to survive in a highly competitive market. Information from micro and macro surroundings helps fulfil the company’s targets. According to the market information the company analyses the market opportunities and threats and considers all the possibilities to determinate the company’s strategy. On the other hand, the information from the company to the market ensures the success of the company’s products or services on the market.
more

Dimenzie podnikania a vzdelávania a ich implikácie v ekonomike Slovenska

Viera Kuzmišinová, Peter Kuzmišin

V 2. polovici 20. storočia v oblasti ekonomickej teórie i hospodárskej praxe sa začala intenzívnejšie venovať pozornosť skúmaniu budúcich možností a charakteru ekonomického rozvoja. Dôvodom boli najmä zdrojové obmedzenia spojené s industriálnou ekonomikou, ale i ďalšie najmä vonkajšie vplyvy ekonomického rastu, ktoré ovplyvnili vývoj svetovej ekonomiky, čo podnietilo hľadanie nových riešení na zabezpečenie budúcej prosperity.
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language