| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

THE ROLE OF COUNTRY GOVERNANCE ON VALUE-ADDED TAX AND INEQUALITY

Sok-Gee Chan, Zulkufl y Ramly

Rising income inequality is a growing concern for governments due to its adverse effect on the poverty level, income distribution, social and institutional stability, which in turn impede the economic growth and may lead to political instability. Taxation has long been regarded as the key instrument in a fiscal policy to reduce income inequality via the redistribution of tax revenues to finance public goods and to correct for market-income inequality (Atkinson, 1991). Although prior studies have extensively investigated the effect of taxation on income inequality (Martinez-Vazquez et al., 2012), the findings are inconclusive especially in developing countries (Bird & Zolt, 2014).
more

STOCK MARKET REACTION TO ICT IMPLEMENTATION: MODEL BASED ON COMPARISON OF DEVELOPED AND TRANSITION ECONOMIES

František Janke, Miroslava Packová, Mojmír Prídavok

Nowadays, companies run their business in very competitive and ever changing environment trying to find the way to be more successful. Enterprises in both manufacturing and service sectors are more productive, grow faster, invest more, and are more profitable when using Information and Communication Technology (ICT) more intensively.
more

Příčiny nekonvergence bývalé NDR

Luděk Kouba, Hana Křížová

Transformace bývalé NDR zůstává fenoménem, který nadále čeká na své náležité vysvětlení. V roce 1990 panovalo všeobecné přesvědčení, že Východní Německo bude světlou výjimkou mezi středoevropskými postsocialistickými ekonomikami, která hladce překoná nástrahy transformace a rychle se stane součástí vyspělé západní Evropy. Předpoklady pro úspěšnou konvergenci se zdály být jednoznačné: Východní Německo bylo nejvyspělejší zemí bývalého Sovětského bloku; disponovalo dlouhou tradicí ekonomické i kulturní sounáležitosti se Západem, jakou se nemohla pochlubit žádná z dalčích transformujících se zemí; a zcela jedinečnou výhodou se jevila být existence Štědrého donátora a garanta reforem – sesterské Spolkové republiky.
more

Management změny v transformujících se zařízeních sociálních služeb

Jan Kostečka, Lada Furmaníková, Dita Štyvarová

more

?
NAPOVEDA
reguired
Language