| | |

VYBRANÉ ASPEKTY EFEKTÍVNOSTI SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A JEJ ROZVOJ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY : recenze knihy


books_reviews

VYBRANÉ ASPEKTY EFEKTÍVNOSTI SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A JEJ ROZVOJ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY : recenze knihy

Name and surname of author:

Milan Šikula

Year:
2014
Volume:
17
Issue:
1
DOI (& full text):
Section:
books_reviews

?
NAPOVEDA
reguired
Language