| | |

Ke vzniku a rozvoji partnerství veřejného a soukromého sektoru


Economics

Ke vzniku a rozvoji partnerství veřejného a soukromého sektoru

Name and surname of author:

Jan Sucháček, Gabriela Koľveková

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
partnerství veřejného a soukromého sektoru, fordismus, postfordismus, regionální rozvoj, regulační teorie
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek reaguje na vznikající fenomén partnerství veřejného a soukromého sektoru (public private partnership – PPP). Jsou zde objasněny širší společensko-hospodářské souvislosti vzniku a rozvoje…more
Příspěvek reaguje na vznikající fenomén partnerství veřejného a soukromého sektoru (public private partnership – PPP). Jsou zde objasněny širší společensko-hospodářské souvislosti vzniku a rozvoje konceptu PPP. Jako nejobecnější rámec vzniku a rozvoje konceptu PPP je chápána regulační teorie. Základní myšlenkou této teorie je, že v hospodářství a ve společnosti dochází ke krizovým obdobím, ale ta jsou dříve či později překonána adaptací stávajících sociálně-ekonomických a institucionálních forem. Nejčastější aplikaci regulační teorie představuje přechod od fordismu k postfordismu. Srovnání fordismu a postfordismu nám usnadňuje pohled na komplexní sociálně-ekonomické změny posledních desetiletí. Z tohoto srovnání také vyplývají podmínky a okolnosti vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru. PPP reprezentuje kooperativní chování veřejného sektoru, který stimuluje aktivity soukromého sektoru na společných projektech.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language