| | |

Zhodnocení účinků měnověpolitického režimu cílování měnového kursu v České republice v letech 1993-1997. Analýza závislosti míry meziroční inflace v ČR na inflaci v SRN v letech 1993 – 1997


Economics

Zhodnocení účinků měnověpolitického režimu cílování měnového kursu v České republice v letech 1993-1997. Analýza závislosti míry meziroční inflace v ČR na inflaci v SRN v letech 1993 – 1997

Name and surname of author:

Helena Rybková

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
časová řada, inflace, měnová politika, měnový kurs, regresní analýza
DOI (& full text):
Anotation:
Česká národní banka může při volbě své měnové politiky za účelem udržování měnové (resp. cenové) stability volit ze čtyř možných měnověpolitických režimů. Jedná se o režimy cílování měnového kursu, cílování peněžní zásoby, cílování inflace a režim s implicitní nominální kotvou. ČNB v období transformace zvolila režim cílování měnového agregátu M2 v kombinaci s režimem cílování měnového kursu. Česká koruna byla v té době pevně zavěšena na měnový koš dvou zahraničních měn - amerického dolaru a německé marky. Režim cílování měnového kursu předpokládá, že lze tzv. „dovézt“ nižší hladinu inflace z kotevní země do země domácí. Cílem mé práce tedy bylo pomocí statistických metod dokázat závislost míry inflace v České republice na míře inflace ve Spolkové republice Německo v letech 1993 až 1997, tj. v letech, kdy byl režim cílování měnového kursu v naší zemi využíván.
Česká národní banka může při volbě své měnové politiky za účelem udržování měnové (resp. cenové) stability volit ze čtyř možných měnověpolitických režimů. Jedná se o režimy cílování měnového kursu, cílování peněžní zásoby, cílování inflace a režim s implicitní nominální kotvou. ČNB v období transformace zvolila režim cílování měnového agregátu M2 v kombinaci s režimem cílování měnového kursu. Česká koruna byla v té době pevně zavěšena na měnový koš dvou zahraničních měn - amerického dolaru a německé marky. Režim cílování měnového kursu předpokládá, že lze tzv. „dovézt“ nižší hladinu inflace z kotevní země do země domácí.
Cílem mé práce tedy bylo pomocí statistických metod dokázat závislost míry inflace v České republice na míře inflace ve Spolkové republice Německo v letech 1993 až 1997, tj. v letech, kdy byl režim cílování měnového kursu v naší zemi využíván.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language