| | |

Ekonomické souvislosti comebacku značkového produktu (na případu firmy JAWA)


Economics

Ekonomické souvislosti comebacku značkového produktu (na případu firmy JAWA)

Name and surname of author:

Jiří Kraft, Vladimír Zasadil

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
JAWA, transformace ekonomiky, optimalizace produkce, image, EU
DOI (& full text):
Anotation:
České podniky, které měly dlouholetou tradici a byly považovány za „rodinné stříbro“ naší národní ekonomiky, stály od počátku 90. let již dvakrát před důležitým rozhodováním o změnách a dalším vývoji…more
České podniky, které měly dlouholetou tradici a byly považovány za „rodinné stříbro“ naší národní ekonomiky, stály od počátku 90. let již dvakrát před důležitým rozhodováním o změnách a dalším vývoji firmy v nových podmínkách. Poprvé to bylo hned po roce 1989 v souvislosti s obnovou tržního hospodářství v ČR, podruhé v souvislosti se vstupem ČR do EU v r. 2004.
Tradiční podniky ČR lze rozdělit do tří podskupin podle vývoje komoditní orientace. Článek podrobuje deskripci jednu s firem zařazenou do třetí podskupiny, a to firmu JAWA. Pro správné chápání její současné pozice na trhu je nutné znát celou genezi vývoje produkce, a to ve vazbě na změny ekonomického prostředí.
Producent motocyklů patří do skupiny výrobců, u nichž hraje podstatnou roli samotný produkt, a proto je třeba výrobkové inovaci věnovat největší pozornost. Tento článek se snaží poukázat na mikroekonomické souvislosti a problémy při zajišťování konkurenceschopnosti produktu, značky a firmy s využitím souhrnných údajů z firemní statistiky.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language