| | |

Řízení lidských zdrojů během probíhajícího konkurzu


Business Administration and Management

Řízení lidských zdrojů během probíhajícího konkurzu

Name and surname of author:

Vítězslav Hálek

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
zákoník práce, pracovní smlouva, jmenování, optimalizace počtu pracovníků, dohoda, výpověď, odstupné, odchodné, pracovní nároky
DOI (& full text):
Anotation:
Tématem tohoto příspěvku je řízení lidských zdrojů během probíhajícího konkurzu. Článek poukazuje na správce konkurzní podstaty v roli zaměstnavatele a popisuje jeho oprávnění a povinnosti v…more
Tématem tohoto příspěvku je řízení lidských zdrojů během probíhajícího konkurzu. Článek poukazuje na správce konkurzní podstaty v roli zaměstnavatele a popisuje jeho oprávnění a povinnosti v pracovněprávních vztazích. Jsou zde uvedeny metody a kroky optimalizace počtu pracovníků pro účely zachování perspektivní výroby. Charakterizován je postup správce při ukončování pracovních poměrů. Okrajově jsou zmíněny i nároky úpadcových zaměstnanců v konkurzním řízení včetně zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
Téma je zdokumentováno na praktickém příkladu podniku potravinářské výroby - masokombinátu, kdy po celou dobu konkurzu byl důraz kladen na zachování zaměstnanosti. Pozornost je věnována výměně vrcholového managementu, jeho rozvoji a systému zvýšení motivace pracovníků pomocí určení mzdových nároků se souhlasem soudu a soustavy odměn.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language