| | |

Diagnostikovanie motivačného prostredia robotníkov v ŽOS, a. s. Zvolen


Business Administration and Management

Diagnostikovanie motivačného prostredia robotníkov v ŽOS, a. s. Zvolen

Name and surname of author:

Miloš Hitka, Roman Zámečník

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
motivácia, motivačné prostredie, motivační program, analýza motivátorov
DOI (& full text):
Anotation:
V bežnej praxi je problematika motivácie pracovníkov v mnohých firmách často podceňovaná a vnímaná len ako čosi všeobecne platné, pre prax nepotrebné. Nie je pri tom rešpektovaná jej vnútorná…more
V bežnej praxi je problematika motivácie pracovníkov v mnohých firmách často podceňovaná a vnímaná len ako čosi všeobecne platné, pre prax nepotrebné. Nie je pri tom rešpektovaná jej vnútorná podstata a hĺbka na strane jednej a jej často veľmi efektívna aplikovateľnosť na strane druhej. Pritom motivácia pracovníkov je jedna z najdôležitejších úloh pri usmerňovaní správania sa pracovníka. Príspevok popisuje možnosť analýzy motivačného prostredia podniku pomocou dotazníkovej metódy a navrhuje jednoduchý, časovo, finančne, technicky nenáročný a operatívne modifikovateľný prehľadný spôsob vyhodnotenia.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language