| | |

State of the Project Management Practice in the Czech Republic – the Research Methodology Framework


Business Administration and Management

State of the Project Management Practice in the Czech Republic – the Research Methodology Framework

Name and surname of author:

Kateřina Hrazdilová Bočková, Eva Vořechová, Karel Valenta

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
projekt, projektový management, globalizovaná a znalostně orientovaná ekonomika, výzkumná studie
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek prezentuje pozadí a metodologii provádění rozsáhlého empirického výzkumu, který je v současnosti v kompetenci mezinárodní a mezikontinetální spolupráce mladých vědeckých pracovníků Českého…more
Příspěvek prezentuje pozadí a metodologii provádění rozsáhlého empirického výzkumu, který je v současnosti v kompetenci mezinárodní a mezikontinetální spolupráce mladých vědeckých pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jiných mezinárodních partnerů. Autoři staví na základní platformě, kterou je hypotéza, že projektové řízení představuje primární roli v kreativním pojetí a podání konkurenceschopnosti v rámci globalizované a znalostně orientované ekonomiky. Autoři provádí empirický výzkum, jehož hlavním cílem a přínosem je určení relevantního stavu a role aplikace projektového managementu v České republice s tím, že je zde kladen neméně důležitý důraz na testování zjištěného stavu v závislosti na reálných podmínkách současné ekonomické situace a podnikatelského prostředí České republiky. V předkládaném příspěvku se autoři věnují kritické analýze literárních pramenů vztahující se k problematice projektového řízení v konsekvenci na metodologii daného mezinárodního výzkumu.
Výzkum prezentovaný v rámci daného příspěvku prezentuje námi prováděnou první fázi nadřazeného výzkumu „PM Capabilities, Dynamic and Associated Critical Success Factors (CSFs)“. Výsledky této hrubé fáze budou dále použity jako základní premisa rozsáhlých analytických prací prováděných v rámci České republiky stejně tak jako výchozí základna pro komparaci výsledků ostatních ve výzkumu participujících zemí.


Hlavním cílem je využití našich zjištění týkajících se současného stavu aplikace projektového řízení na národní i mezinárodní úrovni směrem k vytvoření metodologie pro klasifikaci firem a organizací ve vztahu k jejich stavu aplikace a vytvoření strategické páky projektového řízení. Účelem je tedy vytvoření rámce umožňujícího hodnocení a klasifikaci firem ve vztahu k relevantním faktorům.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language