| | |

Odhad ekonomicky optimálnej životnosti vozidiel pomocou fuzzy čísel


Business Administration and Management

Odhad ekonomicky optimálnej životnosti vozidiel pomocou fuzzy čísel

Name and surname of author:

Jaroslav Janáček, Alžbeta Szendreyová

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
ekonomicky optimálna životnosť vozidla, ročný úbytok hodnoty vozidla, ročné náklady na opravu vozidla, fuzzy číslo, spracovanie neistých údajov
DOI (& full text):
Anotation:
Pri riešení úlohy optimalizácie dopravného parku sa často vyskytuje problém stanovenia ekonomicky optimálnej životnosti jednotlivých vozidiel. Klasická teória obnovy však iba ťažko dokáže prekonať…more
Pri riešení úlohy optimalizácie dopravného parku sa často vyskytuje problém stanovenia ekonomicky optimálnej životnosti jednotlivých vozidiel. Klasická teória obnovy však iba ťažko dokáže prekonať prekážky súvisiace s neúplnosťou údajov o jednotlivých druhoch nákladov, neopakovateľnosťou ekonomickej a technologickej situácie v sledovanom období, vplyvom inflácie na porovnateľnosť nákladov vynaložených počas sledovaného obdobia, diskrétnosťou získaných údajov, ktoré nie sú vyjadrené formou spojitých funkcií definovaných na intervale reálnych čísiel - časovej osi, a silným vplyvom náhodných udalostí na relevantné náklady (veľkými jednorazovými nákladmi na opravu zriedkavo sa vyskytujúcej poruchy). V článku uvádzame netradičný spôsob určenia optimálnej životnosti vozidla pomocou teórie fuzzy čísel, ktorá toto určenie umožňuje z nejasných a nepresných údajov, často uvádzaných vo forme dolných a horných odhadov, resp. najpravdepodobnejších odhadov relevantných nákladov. Metóda je schopná určiť nielen optimálnu dobu životnosti vozidla v prípade, keď je nahradzované rovnakým typom, ale aj dobu životnosti vozidla, v prípade, že má byť nahradené novým typom s vyššími úžitkovými vlastnosťami, a vyššou obstarávacou cenou.
Ukážky použitia metódy, uvedené v závere článku, sme vyhotovili pomocou tabuľkového procesora MS Excel, v ktorom je možné implementovať celú metódu.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language