| | |

Česká reklama v 21. století


Česká reklama v 21. století

Name and surname of author:

Čeněk Cele

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
marketing, reklama, zákazník, udržitelná spotřeba, média, požadavky na reklamu, internet, reklama a děti
DOI (& full text):
Anotation:
Český zákazník je na počátku 21. století kritičtější a hledá ve svém kupním rozhodování stále komplexnější řešení, méně se nechává manipulovat především reklamou. Místo záplavy komerčních zpráv hledá…more
Český zákazník je na počátku 21. století kritičtější a hledá ve svém kupním rozhodování stále komplexnější řešení, méně se nechává manipulovat především reklamou. Místo záplavy komerčních zpráv hledá aktuální a podstatné informace. A tak roste význam interaktivních medií (zejména internetu) a klesá důležitost tradičních (především televize). Postrádá se účinná reklama v místě prodeje. Čeští zákazníci očekávají od reklamy pravdivé a důvěryhodné informace, podané srozumitelnou a vtipnou formou. K nejvíce odmítaným patří reklama na cigarety, k reklamě na alkohol se staví zákazníci méně odmítavě. Mění se postoj dětí k televizní reklamě. Důležitou roli sehrává komerční inzerce při zajišťování udržitelné spotřeby. Díky současné komunikační technice stojí zákazník a prodejce opět v přímém vztahu.

?
NAPOVEDA
reguired
Language