| | |

Globalizácia a elektronické podnikanie


Globalizácia a elektronické podnikanie

Name and surname of author:

Tatiana Brončeková, Denisa Bernátová

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
globalizácia ekonomiky, elektronické podnikanie, marketingový prieskum, informačná bezpečnosť
DOI (& full text):
Anotation:
Globalizácia ekonomiky, obchodu a budovanie informačnej spoločnosti je realitou súčasnosti. Dôležitým nástrojom tejto celosvetovej stratégie je vývoj nových informačných a komunikačných technológií.…more
Globalizácia ekonomiky, obchodu a budovanie informačnej spoločnosti je realitou súčasnosti. Dôležitým nástrojom tejto celosvetovej stratégie je vývoj nových informačných a komunikačných technológií. Elektronické podnikanie využíva práve tieto technológie, a to prostredníctvom masového rozšírenia internetu. Ako prenikli tieto nové trendy do sféry podnikateľských subjektov na Slovensku? Má slovenský elektronický obchod šancu na začlenenie sa do európskeho elektronického obchodného priestoru a zároveň na presadenie sa v tvrdej svetovej konkurencii? Odpoveď na tieto a podobne orientované otázky dáva obsah tohto článku a tiež vykonaný marketingový prieskum potenciálu e-businessu v regióne Žilina s vyhodnotením jeho súčasného stavu na základe úrovne využívania komunikačných a informačných technológií a úrovne využívania e-businessu, určením možných bariér jeho rozvoja, identifikáciou stupňa využitia a následným určením perspektívy ďalšieho vývoja.

?
NAPOVEDA
reguired
Language