| | |

Focus Group Interviews, výzkumná kvalitativní metoda a příklad jejího užití


Focus Group Interviews, výzkumná kvalitativní metoda a příklad jejího užití

Name and surname of author:

Ludvík Eger, Lenka Javorská

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
kvantitativní a kvalitativní výzkum, focus group interviews, volnočasové aktivity
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek prezentuje metodu kvalitativního výzkumu: cílený skupinový rozhovor. Seznamuje s možností jejího využití v marketingovém výzkumu, ukazuje metodiku a i výhody a nevýhody uvedené metody. Je…more
Příspěvek prezentuje metodu kvalitativního výzkumu: cílený skupinový rozhovor. Seznamuje s možností jejího využití v marketingovém výzkumu, ukazuje metodiku a i výhody a nevýhody uvedené metody. Je zdůrazněn rozdíl mezi možností kvalitativního a kvantitativního výzkumu jakož i vhodnost jejich doplňování s cílem lepšího poznání předmětu výzkumu. Je prezentována metoda skupinových diskusí podle nejnovější metodiky, která se používá ve výzkumu trhu v zahraničí a v našich specializovaných firmách, spolu s popisem postupů při řízení cílených skupinových rozhovorů. V článku je stručně prezentována praktická studie, kterou autoři realizovali v rámci specifického výzkumu se zaměřením na volný čas studentů.

?
NAPOVEDA
reguired
Language