| | |

Využití databáze Amadeus na FEK ZČU


Information management

Využití databáze Amadeus na FEK ZČU

Name and surname of author:

Dita Hommerová

Year:
2005
Issue:
3
Keywords:
databáze Amadeus, analýza podnikových informací, dotazníkové šetření
DOI (& full text):
Anotation:
V dnešní době nezadržitelného technologického pokroku se otevírají studentům obrovské možnosti. Nejobsáhlejším zdrojem informací je jim právě internet. Přesto mají někteří z nich stále problém tuto…more
V dnešní době nezadržitelného technologického pokroku se otevírají studentům obrovské možnosti. Nejobsáhlejším zdrojem informací je jim právě internet. Přesto mají někteří z nich stále problém tuto technologii ke studiu správně využít. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni nabízí studentům možnost pracovat s prvotřídní databází evropských firem a tím jim poskytuje příležitost přiblížit své studium realitě. Tento software je placený a nachází uplatnění kromě akademické roviny rovněž v praxi v celé řadě podniků. O jeho přednostech a nedostatcích pojednává tento příspěvek.
Section:
Information management

?
NAPOVEDA
reguired
Language